Data Nazwa
2018-03-05 21:28:37 Bieżący | 14/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 26 lutego 2018 roku
2018-02-23 14:34:07 Bieżący | 12/2018
Zawarcie istotnej umowy - Informacja poufna
2018-02-23 14:23:07 Bieżący | 10/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Informacja poufna
2018-02-21 16:40:17 Bieżący | 9/2018
Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufna
2018-02-14 14:40:14 Bieżący | 8/2018
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR