Data Nazwa
2017-06-19 13:01:38 Bieżący | 3/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku.
2017-05-22 17:17:39 Bieżący | 1/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AVERTIGO SA wraz z projektami uchwał
2016-06-27 11:57:11 Bieżący | 5/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.
2016-05-31 09:50:37 Bieżący | 3/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA
2016-01-29 09:20:38 Bieżący | 2/2016
ADVERTIGO SA zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki-sprostowanie