Data Nazwa
2017-06-19 13:01:38 3/2017 RB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku.
2016-06-27 11:57:11 5/2016 RB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.
2016-05-31 09:50:37 3/2016 RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA Data: 2016-05-30
2016-01-29 09:20:38 2/2016 RB-W_ASO: ADVERTIGO SA zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki-sprostowanie
2016-01-28 19:32:33 2/2016 RB-W_ASO: ADVERTIGO SA zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki Data: 2016-01-28