AKTYWA 747.5900
Aktywa trwałe 534.7300
Aktywa obrotowe 213.1000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 399.0900
Kapitał podstawowy 100.0000
Zobowiązania długoterminowe 41.5700
Zobowiązania krótkoterminowe 306.8000
Wskaźnik płynności bieżącej 0.6946
Wskaźnik płynności szybkiej 0.6914
Wskaźnik obsługi zadłużenia 0.0000