AKTYWA 1455.4400
Aktywa trwałe 445.7800
Aktywa obrotowe 1009.0000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 214.9500
Kapitał podstawowy 173.0000
Zobowiązania długoterminowe 332.4500
Zobowiązania krótkoterminowe 908.0200
Wskaźnik płynności bieżącej 1.1112
Wskaźnik płynności szybkiej 1.1112
Wskaźnik obsługi zadłużenia 0.0000