Uchwały

 • 20-07-2017

  SOFTBLUE S.A. (Uchwała Nr 790/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SOFTBLUE S.A.

 • 19-07-2017

  VERTE (Uchwała Nr 784/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VERTE S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

 • 17-07-2017

  MONDAY DEVELOPMENT (Uchwała Nr 773/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A.

 • 13-07-2017

  BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 765/2017)

  w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki BIOMAX S.A.

 • 13-07-2017

  PARCEL TECHNIK S.A. (Uchwała Nr 764/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARCEL TECHNIK S.A.

 • 11-07-2017

  PYLON S.A. (Uchwała Nr 753/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PYLON S.A.

 • 11-07-2017

  INFRA S.A. (Uchwała Nr 752/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A12 spółki INFRA S.A.

 • 11-07-2017

  INNOVATIVE COMMERCE A.S. (Uchwała Nr 751/2017)

  w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 495/2017 Zarządu Giełdy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S.

 • 11-07-2017

  INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT (Uchwała Nr 742/2017)

  w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A.

 • 10-07-2017

  LETUS CAPITAL S.A. (Uchwała Nr 744/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LETUS CAPITAL S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki.

 • 07-07-2017

  BIT EVIL S.A (Uchwała Nr 738/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2, B, C oraz D spółki BIT EVIL S.A.

 • 07-07-2017

  EUROCENT S.A. (Uchwała Nr 737/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROCENT S.A. notowanych na rynku NewConnect i na Catalyst oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

 • 07-07-2017

  STANUSCH TECHNOLOGIES (Uchwała Nr 729/2017)

  w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. na rynku NewConnect

 • 06-07-2017

  NANOTEL S.A. (Uchwała Nr 731/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

 • 05-07-2017

  EZO S.A. (Uchwała Nr 723/2017)

  w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 05-07-2017

  PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A. (Uchwała Nr 722/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

 • 04-07-2017

  LETUS CAPITAL (Uchwała Nr 713/2017)

  w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LETUS CAPITAL S.A.

 • 03-07-2017

  DEVORAN (Uchwała Nr 711/2017)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki DEVORAN S.A.

 • 03-07-2017

  EQUITIER (Uchwała Nr 710/2017)

  w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EQUITIER S.A.

 • 03-07-2017

  FUTURIS (Uchwała Nr 709/2017)

  w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki FUTURIS S.A.