Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną KUPIEC S.A. (PLKUPIC00010)

27-10-2015 11:34:10 | Bieżący | ESPI | 8/2015
oRB_ASO: Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

PAP
Data: 2015-10-27

Firma: KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-27
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że w dniu 27 października 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Kupiec S.A. - Pana Leszka Wróblewskiego, sporządzone w trybie art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., w sprawie dokonanych przez Niego transakcji nabycia akcji spółki Kupiec S.A.

Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 18.09.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,51 zł za akcję;
2. W dniu 21.09.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,52 zł za akcję;
3. W dniu 22.09.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 50 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,52 zł za akcję;
4. W dniu 24.09.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,60 zł za akcję;
5. W dniu 28.09.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 2.132 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 3,07 zł za akcję;
6. W dniu 01.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 600 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 3,23 zł za akcję;
7. W dniu 02.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 310 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 3,23 zł za akcję;
8. W dniu 05.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 10 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,80 zł za akcję;
9. W dniu 14.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,77 zł za akcję;
10. W dniu 20.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 78 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 2,35 zł za akcję;
11. W dniu 26.10.2015 r. Pan Leszek Wróblewski nabył na podstawie umowy cywilnoprawnej 3.704 akcji imiennych Spółki po średniej cenie 2,70 zł za akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-27 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KUPIEC S.A.
Tytul Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 33-100
Miasto TARNÓW
Ulica UL. ROLNICZA
Nr 41 A
Tel. +48 (14) 655 65 37
Fax +48 (14) 628 33 49
e-mail
NIP 8732941947
REGON
Data sporzadzenia 2015-10-27
Rok biezacy 2015
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.