Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta Medica Pro Familia Spółka Akcyjna (PLMDCPF00018)

27-10-2015 15:57:35 | Bieżący | EBI | 39/2015
Zarząd Spółki Medica Pro Familia SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie (01-868) przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, informuje, że NWZ Spółki podjęło dnia 26.10.2015 r. uchwałę w sprawie odwołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Waldemara Patureja, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Michała Handzlika, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej , Pana Pawła Rogalskiego oraz Pana Jana Krzysztofa Opadczuka.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Józefacki - Prezes Zarządu
  • Tomasz Dąbrowski - Wiceprezes Zarządu