Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie nowej działalności biznesowej przez Spółkę zależną Grupa Jaguar Spółka Akcyjna (PLGPJGR00013)

28-10-2015 10:04:56 | Bieżący | EBI | 22/2015
Zarząd Spółki Grupa Jaguar S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Gdyni informuje, iż spółka zależna Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów, rozwija nową działalność związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym.

Podmiot ten posiada doświadczoną kadrę pracowniczą oraz wykorzystuje znajomość branży i zbudowane przez Emitenta relacje biznesowe.

Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. nawiązała stałą współpracę ze wszystkimi największymi serwisami internetowymi zajmującymi się rynkiem wtórnym na rynku nieruchomości.

Spółka ma zamiar konsolidować wyniki finansowe Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., ponieważ przychody tego podmiotu wykazują istotny wzrost.

Emitent przekazuje powyższą informację, bowiem ma ona istotny wpływ na jego sytuację finansową.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Betka - Prezes Zarządu
  • Jacek Wieczorkowski - Członek Zarządu