Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie zamiarze zmniejszenia udziałów w spółce Fly.pl S.A. DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna (PLFLYPL00017)

05-11-2015 19:29:31 | Bieżący | EBI | 32/2015
Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5.11.2015 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. 
1.Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? o zamiarze zmniejszenie stanu posiadania akcji Emitenta.
2.Pani Danuty Rączkowskiej- o zamiarze pośredniego zmniejszenie stanu posiadania akcji Emitenta.
Treść zawiadomień Emitent publikuje w załączeniu.

  • Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu


Załączniki:

zawiadomienie Słoneczne Inwestycje

Zzawiadomienie