Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta ARCADIA AVIATION HOLDINGS Spółka Akcyjna (PLWEEDO00019)

05-11-2015 20:27:49 | Bieżący | EBI | 32/2015
Zarząd Arcadia Aviation Holdings S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Bretta Marksa ? członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 3 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki powziął informację, że dnia 4 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Spółki powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jeffa Gersona z początkiem dnia 4 listopada 2015 r.

Obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się w sposób następujący:
- Kevin Goodman,
- Matt Roszak,
- David Gurfein,
- Ken Miller,
- Jeff Gerson.

Emitent nie otrzymał jeszcze formularza osobowego nowego członka Rady Nadzorczej. Zostanie on opublikowany niezwłocznie po jego wpływie do Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Richard Rofe - Prezes Zarządu