Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku IFM GLOBAL FUNDS Spółka Akcyjna (PLINVFM00012)

05-11-2015 20:42:25 | Kwartalny | EBI | 31/2015
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2015 roku.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Izabela Piecuch-Jawień - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonoslidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IFM SA 3Q2015