Raporty Spółek ESPI/EBI

Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta GLG PHARMA Spółka Akcyjna (PLM100000014)

06-11-2015 10:42:44 | Bieżący | EBI | 29/2015
Zarząd GLG Pharma S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), nawiązując do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., w załączeniu przekazuje kwestionariusze osobowe członków Zarządu.

Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się w sposób następujący:
- Richard Gabriel ? Prezes Zarządu,
- Hector J. Gomez ? Wiceprezes Zarządu,
- Michael W. Lovell ? Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Richard Gabriel - Prezes Zarządu
  • Hector J. Gomez - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Gabriel R.

Kwestionariusz osobowy H. Gomez

Kwestionariusz osobowy Michael Lovell