Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

06-11-2015 14:10:49 | Kwartalny | EBI | 40/2015
Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
  • Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport okresowy III 2015