Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2015 r. Optizen Labs Spółka Akcyjna (PLTLCMD00018)

06-11-2015 14:17:46 | Bieżący | EBI | 32/2015
Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres III kwartału 2015 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Czynajtis - Prezes Zarządu


Załączniki:

Optizen Labs - raport 3Q 2015