Raporty Spółek ESPI/EBI

Orzeł SA: Powołanie nowego Członka Zarządu ORZEŁ Spółka Akcyjna (PLORZL000019)

09-11-2015 16:45:53 | Bieżący | EBI | 50/2015
Zarząd Spółki informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 9 listopada 2015 roku na mocy §15 ust. 3 Statutu Spółki, Pan Michał Staszewski powołał Panią Monikę Koszade-Rutkiewicz na Członka Zarządu Spółki.
Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca Członka Zarządu zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.


  • Jacek Orzeł - Prezes Zarządu