Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2015 r. Kupiec Spółka Akcyjna (PLKUPIC00010)

10-11-2015 12:21:49 | Kwartalny | EBI | 20/2015
Zarząd KUPIEC S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Wróblewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2015