Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 r. Platige Image Spółka Akcyjna (PLPTGMG00013)

10-11-2015 12:31:42 | Bieżący | EBI | 13/2015
Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2015 r. pojawiły się błędy wynikające z omyłek technicznych przy składaniu tekstu. W związku z powyższym przekazujemy następującą korektę:

W części raportu ?Struktura Grupy Platige Image S.A.? na stronie 8 błędnie umieszczono adnotację ?w likwidacji? obok spółki Juice Sound sp. z o.o. zamiast Juicebox sp. z o.o.

W wierszu 7 lewej kolumny:
BYŁO:
?Juicebox sp. z o.o.?

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
?Juicebox sp. z o.o.
(w likwidacji)?

W wierszu 13 lewej kolumny:
BYŁO:
?Juice Sound sp. z o.o.
(W likwidacji)?

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
?Juice Sound sp. z o.o.?

W części raportu ?Grupa Kapitałowa? na stronie 22 błędnie przypisano oznaczenie ?w likwidacji? spółce Juice sp. z o.o. zamiast Juicebox sp. z o.o.

W pozycji 3:
BYŁO:
?Juice sp. z o.o. (w likwidacji)?

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
?Juice sp. z o.o.?

W ostatniej pozycji na stronie w wykazie jednostek podporządkowanych:
BYŁO:
?Jednostka współzależna Juicebox sp. z o.o.?

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
?Jednostka współzależna Juicebox sp. z o.o. (w likwidacji)?

Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport roczny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Jarosław Sawko - Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek - Członek Zarządu