Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad NWZ na żądanie Akcjonariusza Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLHFLSW00013)

27-11-2015 11:48:19 | Bieżący | EBI | 48/2015
Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2015r. do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza ? Pani Małgorzaty Szkopek, posiadającej 2 413 400 sztuk akcji Spółki, stanowiących 38,86% kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015r. dodatkowych punktów, tj.:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej ? Pana Radosława Łoś.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej ? Pani Magdaleny Szkopek.

W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przekazuje nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza oraz przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał.
Uzupełnione formularze do głosowania korespondencyjnego, wzór pełnomocnictwa, pełna treść dokumentów i projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu znajdują się na stronie internetowej Spółki www.hefalserwis.pl.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • ZBIGNIEW SZKOPEK - PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NWZ

PROJEKTY UCHWAŁ

UZUPEŁNIONE OGŁOSZENIE NWZ

UZUPEŁNIONE PROJEKTY UCHWAŁ NWZ