Raporty Spółek ESPI/EBI

75/2016 (PLBIOGN00018)

17-06-2016 19:08:46 | Bieżący | ESPI | 75/2016
oRB_ASO: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r.

PAP
Data: 2016-06-17

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 40,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 40,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 44,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 32,20 udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 32,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 35,65% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 17,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 17,73% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 19,63% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-17 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-06-17 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-06-17
Rok biezacy 2016
Numer 75
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.