Raporty Spółek ESPI/EBI

3/2016 (PLNETWS00017)

15-07-2016 17:21:14 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB_ASO: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

PAP
Data: 2016-07-15

Firma: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Netwise S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15 lipca 2016 roku Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, której zawarcie zostało opisane w raporcie EBI 13/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku.

Aneks wydłuża termin udzielenia Spółce odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500 000,00 złotych _słownie: pięćset tysięcy_ do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR1M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NETWISE S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-748 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szamocka 8
_ulica_ _numer_
+48 22 379 71 70 +48 22 379 71 72
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5242646576 141395093
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-15 Justyna Zygadło Prezes Zarządu Justyna Zygadło


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NETWISE S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Sektor Informatyka (inf)
Kod 01-748
Miasto Warszawa
Ulica Szamocka
Nr 8
Tel. +48 22 379 71 70
Fax +48 22 379 71 72
e-mail
NIP 5242646576
REGON 141395093
Data sporzadzenia 2016-07-15
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.