Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna (PLBBCLS00017)

17-12-2015 09:23:53 | Bieżący | EBI | 107/2015
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 16 grudnia 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 450 akcji Spółki po średniej cenie 3,87 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0110% kapitału zakładowego oraz około 0,0110% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 48.450 akcji stanowiących około 1,1819% kapitału zakładowego oraz około 1,1819% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji wynosi 3,60 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bogdan Pukowiec - Prezes Zarządu