Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku Eurosystem Spółka Akcyjna (PLEURSS00014)

07-01-2016 10:42:27 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd Spółki EUROSYSTEM S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

? raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 roku;
? raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 roku;
? raport roczny za 2015 r. ? 03 czerwca 2016 roku;
? raport kwartalny za II kwartał 2016 r. ? 16 sierpnia 2016 roku;
? raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 15 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof GRĘBOWICZ - prezes Zarządu
  • Krzysztof KOZIELSKI - wiceprezes Zarządu