Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna (PLTILIA00019)

08-01-2016 13:18:58 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku podpisał z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. aneks do umowy (w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki), na podstawie którego obowiązywanie tej umowy w zakresie wykonywania przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy przedłużone zostaną do dnia 15 stycznia 2017 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Filip Kenig - Prezes Zarządu
  • Michał Woźniak - Członek Zarządu