Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 HM Inwest Spółka Akcyjna (PLHMINW00016)

22-01-2016 08:00:29 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd HM Inwest S.A. poniżej podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.
Raporty kwartalne:
? za IV kwartał 2015 r.- raport kwartalny ? 15.02.2016 r.
? za I kwartał 2016 r. - raport kwartalny - 16.05.2016 r.
? za II kwartał 2016 r. - raport kwartalny - 12.08.2016 r.
? za III kwartał 2016 r. - raport kwartalny - 08.11.2016 r.
Raport roczny:
? za rok obrotowy 2015 ? raport roczny ? 23.03.2016 r.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Hofman - prezes zarządu