Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

28-01-2016 14:29:26 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości harmonogram

publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało

się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

jednostkowy raport za IV kwartał 2015 r. ? 15 luty 2016r.

jednostkowy raport za I kwartał 2016 r. ? 16 maj 2016r.

jednostkowy raport za II kwartał 2016 r. ? 15 sierpień 2016r.

jednostkowy raport za III kwartał 2016 r. ? 15 listopad 2016r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 27 maja 2016r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w

formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu

Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Harmonogram Publikacji Raportów Okresowych Graphic S.A. 2016