Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vedia S.A. Vedia Spółka Akcyjna (PLVEDIA00011)

01-07-2010 15:11:19 | Bieżący | EBI | 31/2010
Zarząd Vedia S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vedia S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.

  • Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
  • Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu


Załączniki:

uchwaly_podjete_na_zwza_vedia_sa_30czerwiec2010