Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

11-01-2011
Zarząd ASSETUS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

- za IV kwartał 2010 r. do dnia 14 lutego 2011 r.;
- za I kwartał 2011 r. do dnia 14 maja 2011 r.;
- za II kwartał 2011 r. do dnia 13 sierpnia 2011 r.;
- za III kwartał 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r.;


Roczny:

- raport okresowy roczny za 2010 rok - do 15.06.2011


Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.


PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu