Raporty Spółek ESPI/EBI

82/2016 (PLBIOGN00018)

24-11-2016 16:29:26 | Bieżący | ESPI | 82/2016
oRB_ASO: Uchylenie uchwały Zarządu nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmiany programu emisji obligacji

PAP
Data: 2016-11-24

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Uchylenie uchwały Zarządu nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmiany programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 23/2016 o uchyleniu w całości uchwały Zarządu Emitenta Nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zmiany treści uchwały Zarządu Emitenta Nr 43/2013 z dnia 29.08.2013 r. dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji. O podjęciu uchylonej uchwały Zarządu Emitent informował raportem ESPI nr 79/2016, natomiast o utworzeniu Programu Emisji i pierwszej emisji obligacji Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 30/2013.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-24 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-11-24 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Uchylenie uchwały Zarządu nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmiany programu emisji obligacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-11-24
Rok biezacy 2016
Numer 82
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.