Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Premium Food Restaurants S.A. w dniu 10 lutego 2016r. Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna (PLPREMF00014)

10-02-2016 16:38:42 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd Spółki Premium Food Restaurants S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 lutego 2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Aleksandra Tymińska - Prezes Zarządu
  • Tomasz Litwiniuk - Członek Zarządu


Załączniki:

Tresc uchwal podjetych przez NWZA Premium Food Restaurants SA 10 lutego 2016