Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Invico S.A. za IV kwartał 2015r. Invico Spółka Akcyjna w upadłości (PLPRGTR00019)

11-02-2016 09:09:19 | Kwartalny | EBI | 3/2016
Zarząd Invico S.A w Tarnowskich Górach przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Michał Kolmasiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

invico-jednostkowy-2015'4Q

invico-skonsolidowany-2015'4Q