Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. M FOOD S.A. (PLMDVLP00016)

11-02-2016 23:56:10 | Kwartalny | EBI | 2/2016
Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jerzy Gądek - Prezes


Załączniki:

SF 4Q2015_MFOOD_29012016_1