Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (PLMDIUS00018)

12-02-2016 10:47:57 | Kwartalny | EBI | 9/2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_IVQ_2015_KME

Prezentacja IVQ2015_KME