Raporty Spółek ESPI/EBI

27/2016 (PLASSTS00012)

02-12-2016
oRB-W_ASO: Informacja dotycząca znacznego zmniejszenia zysku spółki zależnej za 2016r.

PAP
Data: 2016-12-02

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja dotycząca znacznego zmniejszenia zysku spółki zależnej za 2016r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Assetus S.A. _dalej Emitent_ niniejszym informuje , że
wynik finansowy za 2016r. spółki zależnej od Emitenta tj. Moderndach Sp.
z o.o. , będzie obciążony dodatkowymi znacznymi kosztami związanymi z
częścią nowej działalności operacyjnej _ prefabrykacja i montaż domów w
konstrukcji drewnianej szkieletowej _ ,co będzie się wiązało z
jednostkowym znacznym zmniejszeniem zysku firmy , który przypada na
pozostałe działy produkcyjne Moderndach Sp. z o.o. Zgodnie z otrzymanymi
informacjami od spółki zależnej , Emitent zakłada , że w przeciągu
kilkunastu dni powinien otrzymać wiążące wstępne dane na temat skali
dodatkowych kosztów , o czym niezwłocznie poinformuje swoich
akcjonariuszy.

Jednocześnie przedstawiciele Emitenta wraz z nowo zatrudnionym
managementem Moderndach Sp. z o.o. ,będą prowadzić szczegółową
weryfikację przyczyn przedmiotowych strat , w celu ich całkowitego
wyeliminowania w 2017r. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez
Emitenta , w dniu dzisiejszym Zarząd Moderndach Sp. z o.o. ma podjąć
dodatkowo decyzję o rozpoczęciu kompleksowej restrukturyzacji struktur
Moderndach Sp. z o.o. , wraz z restrykcyjną optymalizacją jej kosztów.
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-02 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja dotycząca znacznego zmniejszenia zysku spółki zależnej za 2016r.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-12-02
Rok biezacy 2016
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.