Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce SERVIS-NET sp. z o.o. Open-Net Spółka Akcyjna (PLOPNNT00011)

12-02-2016 12:27:28 | Bieżący | EBI | 4/2016
Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 11 lutego 2016 roku została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce SERVIS-NET sp. z o.o., będących do tej pory własnością OPEN-NET S.A.
Transakcja ta ma na celu restrukturyzację aktywów Spółki a także ograniczenie negatywnego wpływu tej Spółki na bilans OPEN-NET S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Janusz Kumala - Prezes Zarządu