Raporty Spółek ESPI/EBI

87/2016 (PLBIOGN00018)

02-12-2016 17:43:46 | Bieżący | ESPI | 87/2016
oRB_ASO: Zawarcie umów leasingu operacyjnego

PAP
Data: 2016-12-02

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Zawarcie umów leasingu operacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w dniu 02.12.2016 zawarła z BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako finansującym 20 umów leasingu operacyjnego, których przedmiotem są pojazdy osobowe, stanowiące część floty pojazdów Emitenta. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte na okres 36 miesięcy i opiewają łącznie na kwotę brutto 958.050 złotych. Zawarcie umów ma związek z zakończeniem dotychczasowych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 20 weksli własnych in blanco _do każdej umowy leasingu 1 weksel_ wystawionych przez Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-02 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2016-12-02 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Zawarcie umów leasingu operacyjnego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2016-12-02
Rok biezacy 2016
Numer 87
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.