Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy kwartalny - IV kwartał 2015 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-02-2016 15:17:45 | Kwartalny | EBI | 3/2016
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 roku.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT_OKRESOWY_KWARTALNY_IV_KW_2015_Hurtimex