Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015r. ASSETIAN SA (PLKNMNK00015)

12-02-2016 17:10:30 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd PCH VENTURE S.A. ("Spółka") pragnie poinformować o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2015 roku, wskazanego w raporcie nr 1/2016 PCH VENTURE S.A., na dzień 22 lutego 2016 roku.

Zmianie nie ulegają terminy publikacji pozostałych raportów okresowych wskazanych w raporcie nr 1/2016 Spółki.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Graff - Prezes Zarządu