Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy SEKA S.A. za IV kwartał 2015 r. (skonsolidowany) Seka Spółka Akcyjna (PLSEKA000010)

12-02-2016 17:13:22 | Kwartalny | EBI | 3/2016
Zarząd SEKA S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 r. zawierający również jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 2 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Elżbieta Zadrożna - członek zarządu ds. finansowych
  • Łukasz Zaczkowski - członek zarządu ds. operacyjnych


Załączniki:

Raport 2015 4Q SEKA SA