Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport ONICO S.A. za czwarty kwartał 2015 r. Onico Spółka Akcyjna (PLONCTR00028)

12-02-2016 17:14:51 | Kwartalny | EBI | 2/2016
Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przedstawia raport za czwarty kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Turczyn - Prezes Zarządu
  • Marek Stanio - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

ONICO Raport kwartalny - 4kw2015r