Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku BOA Spółka Akcyjna (PLDRKND00010)

12-02-2016 21:38:58 | Kwartalny | EBI | 2/2016
Zarząd BOA S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Riad Bekkar - Prezes Zarządu


Załączniki:

BOA - Raport 4Q 2015 - 12.02.2016