Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2015_2016 Sescom Spółka Akcyjna (PLSESCM00013)

14-02-2016 14:37:35 | Kwartalny | EBI | 4/2016
Zarząd Spółki SESCOM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015-2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny I kwartał 2015-2016 MSSF