Raporty Spółek ESPI/EBI

32/2016 (PLASSTS00012)

12-12-2016
oRB-W_ASO: Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez spółkę zależną.

PAP
Data: 2016-12-12

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-12
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Assetus S.A. _dalej : Emitent_ informuje , że w dniu dzisiejszym tj. 12.12.2016r. otrzymał informację od Zarządu spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. o podpisaniu przez Moderndach Sp. z o.o. znaczącej umowy , następującej treści ;
"Zarząd spółki Moderndach Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 09.12.2016 podpisana została umowa z firmą Varitex Sp. z o.o. sp. Kom. będąca kontynuacją współpracy pomiędzy spółkami. Przedmiotem niniejszej umowy są pokrycia dachowe na osiedlu Srebrna Ostoja – łącznie 36 budynków w dwóch wielkościach _95m2 bądź 105m2_. Umowa realizowana będzie w etapach składających się z 5-6 domów w cyklu. Wynagrodzenie za całą inwestycje wynosić będzie 1.974.706 zł netto. Termin rozpoczęcia prac wynikających z niniejszej umowy to 20 grudnia 2016r. Termin zakończenia całości prac strony ustaliły na 31 marca 2018r.
Prezes Zarządu
Dorota Mariańska
Moderndach Sp. o.o."

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-12 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez spółkę zależną.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-12-12
Rok biezacy 2016
Numer 32
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.