Raporty Spółek ESPI/EBI

1/2017 (PLASSTS00012)

14-02-2017
oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

PAP
Data: 2017-02-14

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:

Zarząd Assetus S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym ,tj. 14.02.2017 roku informacji w trybie art.19 ust. 3 rozporządzenia MAR od członka Rady Nadzorczej Emitenta , w którym powtórnie zawiadamia o nabyciu akcji Emitenta w transakcji pozasesyjnej ; w dniu 06.12.2016 roku kupiono 700.000 _słownie: siedemset tysięcy _ akcji Emitenta za średnią cenę 0,32 złotych _ słownie : 0 złote 32/100 gr._ za akcję . Zawiadomienie powtórne jest spowodowane podaniem wadliwej podstawy prawnej na pierwotnym zawiadomieniu.
Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie .
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-14 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-02-14
Rok biezacy 2017
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.