Raporty Spółek ESPI/EBI

3/2017 (PLASSTS00012)

18-02-2017
oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

PAP
Data: 2017-02-18

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:


Zarząd Assetus S.A. _dalej: Emitent_ informuje , że w dniu 7.12.2016r. opublikował raport bieżący nr 29/2016 dotyczący zmiany udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez spółkę Wealth Bay S.A. , podając omyłkowo niewłaściwą podstawę prawną. W związku z powyższym Zarząd Assetus S.A. publikuje niniejszym ponownie przedmiotowy raport z poprawną podstawą prawną ;
Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu 07.12.2016r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. o sprzedaży akcji Emitenta w dniu 06.12.2016r. i zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta .
Przed w/w zmianą spółka Wealth Bay S.A. posiadała 908.045 akcji _ słownie : dziewięćset osiem tysięcy czterdzieści pięć _ akcji spółki , które reprezentują 17,63% _ słownie : siedemnaście i 63/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 908.045 _ słownie : dziewięćset osiem tysięcy czterdzieści pięć _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 17,63 % _ słownie : siedemnaście i 63/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 06.12.2016r. spółka Wealth Bay S.A. posiada 208.045 akcji _ słownie : dwieście osiem tysięcy czterdzieści pięć _ akcji spółki , które reprezentują 4,04% _ słownie : cztery i 04/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 208.045 _ słownie : dwieście osiem tysięcy czterdzieści pięć _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 4,04% _ słownie : cztery i 04/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-18 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-02-18
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.