Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za luty 2016 r Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna (PLINSAG00011)

14-03-2016 12:36:48 | Bieżący | EBI | 7/2016
Raport miesięczny za luty 2016 r
Zarząd Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku


Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Beata Glinka - Wiceprezes
  • Edyta Gajewska Zapert - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport miesięczny_luty 2016 ISiAG S.A.