Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie i podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą S4E Spółka Akcyjna (PLS4E0000015)

15-03-2016 17:21:10 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Invest Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że wysłał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółce Graviton AD sp. z o.o. bez okresu wypowiedzenia, w związku z zawieszeniem przez Zarząd GPW prawa ww. spółki do działania w charakterze Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Paweł Piętka - Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński - Wiceprezes Zarządu