Raporty Spółek ESPI/EBI

5/2017 (PLASSTS00012)

23-02-2017
oRB-W_ASO: Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

PAP
Data: 2017-02-23

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Assetus S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. Emitent otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pismo wskazujące, że Adam Mariański - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta przekazał do GPW S.A. informację o złożeniu przez niego wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Assetus S.A. Emitent wyjaśnia, że Adam Mariański nie przekazywał takiej informacji Zarządowi Emitenta, nie konsultował wskazanego wniosku z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej ani z Zarządem Emitenta, Zarząd nie przygotowywał żadnej dokumentacji na potrzeby wszczęcia postępowania upadłościowego, ani nie ma żadnej informacji o prowadzeniu przez sąd takiego postępowania. W opinii Zarządu Emitenta, nie są spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki byłby uzasadniony.W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ASSETUS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-002 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Drewnowska 48
_ulica_ _numer_
_42_ 654 71 31 _42_ 654 71 22
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-23 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-02-23
Rok biezacy 2017
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.