Raporty Spółek ESPI/EBI

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kampa S.A. PROVECTA IT Spółka Akcyjna (PLFIP0000018)

16-03-2016 17:01:36 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd Kampa S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa S.A. zwołane na 15 marca 2016 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kampa S.A. nastąpi 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze spółka cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa..

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Olaf Grelowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół z I części NWZA Kampa S.A. z 15.03.2016r