Raporty Spółek ESPI/EBI

7/2017 (PLASSTS00012)

28-02-2017
oRB-W_ASO: Informacja o zawarciu wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta.

PAP
Data: 2017-02-28

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-28
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o zawarciu wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Assetus S.A. _dalej : Emitent_ informuje ,że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2017r. otrzymał informację o zawarciu w dniu 28.02.2017r. wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy panią Alicją Wiaderek i spółką W Enterprise S.A. ,która ma być sfinalizowana do 5 maja 2017r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez panią Alicję Wiaderek spółce W Enterprise S.A. , 1.300.000 _słownie : jeden milion trzysta tysięcy _ sztuk akcji Emitenta po cenie 0,45 zł. _słownie : czterdzieści pięć groszy_ za akcję.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta ,która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej , może mieć wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-28 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o zawarciu wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-02-28
Rok biezacy 2017
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.