Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

23-03-2016 14:37:29 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku

PAP
Data: 2016-03-23

Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Ogloszenie_-_uzupelnienie_porzadku_obrad_ZWZ_STANDREW.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PROJEKTY_UCHWAL_STANDREW_S_A__ZWZ_2016_-_uzupelniony.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-03-23
  Skrócona nazwa emitenta
  STANDREW S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej niniejszym ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku, po uwzględnieniu zmiany zgłoszonej przez akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, uzupełniając go o punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_-_uzupelnienie_porzadku_obrad_ZWZ_STANDREW.pdf Ogłoszenie- uzupełnienie porządku obrad ZWZ STANDREW
  PROJEKTY_UCHWAL_STANDREW_S_A__ZWZ_2016_-_uzupelniony.pdf Projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  STANDREW S.A. Drzewny _drz_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  HUTA SZKLANA 83
  _ulica_ _numer_
  +48 67 256-41-48 +48 67 256-58-65
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  763-18-52-437
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-23 Tomasz Stankiewicz Prezes Zarządu Tomasz Stankiewicz


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta STANDREW S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STANDREW S. A. na dzień 14 kwietnia 2016 roku
  Sektor Drzewny (drz)
  Kod 64-761
  Miasto KRZYŻ WIELKOPOLSKI
  Ulica HUTA SZKLANA
  Nr 83
  Tel. +48 67 256-41-48
  Fax +48 67 256-58-65
  e-mail
  NIP 763-18-52-437
  REGON
  Data sporzadzenia 2016-03-23
  Rok biezacy 2016
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.