Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu 1/2016 DEKTRA S.A. (PLDKTRA00013)

23-03-2016 11:50:57 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB_ASO: Korekta raportu 1/2016

PAP
Data: 2016-03-23

Firma: DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Korekta raportu 1/2016
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w raporcie bieżącym 1/2016 opublikowanym w dniu 15.01.2016 nie przekazano informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 15.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki Dekta SA.

W dniu 06.07.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 104 akcje spółki Dektra SA po średniej cenie 8,30 zł.
W dniu 12.08.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 113 akcji spółki Dektra SA po średniej cenie 8,85 zł.
W dniu 23.12.2015 członek Rady Nadzorczej kupił 34 akcje spółki Dektra SA po średniej cenie 9,85 zł

 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
MACIEJ STEFAŃSKI PREZES ZARZĄDU


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DEKTRA S.A.
Tytul Korekta raportu 1/2016
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 87-100
Miasto Toruń
Ulica Równinna
Nr 29-31
Tel. +48 56 6600861
Fax +48 56 6390005
e-mail
NIP 8792212347
REGON 871239844
Data sporzadzenia 2016-03-23
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.