Raporty Spółek ESPI/EBI

11/2017 (PLASSTS00012)

09-03-2017
oRB-W_ASO: Informacja od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego wniosku o upadłość Emitenta.

PAP
Data: 2017-03-09

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego wniosku o upadłość Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Assetus S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym ,tj. 09.03.2017 roku zawiadomienia od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego w dniu 22.02.2017r. wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta , treść zawiadomienia w załączeniu.
O stanowisku Emitenta w związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku , Emitent informował w swoich Raportach Bieżących nr 5/2017 i nr 6/2017.

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-09 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego wniosku o upadłość Emitenta.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-03-09
Rok biezacy 2017
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.