Raporty Spółek ESPI/EBI

101/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

09-06-2017 14:15:53 | Bieżący | ESPI | 101/2017
oRB_ASO: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r.

PAP
Data: 2017-06-09

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 101 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2017 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 40,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 29,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 29,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 32,20% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 17,73% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

4. Ewa Kruk – posiadała 217.590 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 8,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 8,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 9,64% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 08.06.2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-09 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2017-06-09 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2017-06-09
Rok biezacy 2017
Numer 101
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.