Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych Igoria Trade Spółka Akcyjna (PLIGRTR00014)

04-04-2016 11:52:55 | Bieżący | EBI | 5/2016
Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym i jednorazowym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie braku publikacji, w terminie, informacji o zmianie terminu raportu rocznego. Publikacja raportu rocznego nastąpiła w dniu 1 kwietnia 2016 roku, zaś Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku przewidywał termin 31 maja 2016 roku.

Jednorazowe i incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego, niezamierzonego i omyłkowego niezastosowania §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Raport informujący o zmianie terminu raportu rocznego został opublikowany w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości zaistniała sytuacja nie powtórzyła się.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" dodany Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

  • Wojciech Kuliński - Prezes Zarządu