Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2016 ART NEW MEDIA S.A. (PLANMD000014)

05-04-2016 16:37:13 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2016

PAP
Data: 2016-04-05

Firma: ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-05
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2016
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Art New Media S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje do publicznej

wiadomości wykaz Akcjonariuszy, posiadujących co najmniej 5% głosów na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce 30.03.2016 r.1. Andrzej Wysocki:

- liczba głosów – 2717105

- procentowy udział w liczbie głosów na tym Walnym – 37,13%

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 19,27%2. Advanced Technologies Investors S.A.

- liczba głosów – 3562612

- procentowy udział w liczbie głosów na tym Walnym – 48,68%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 25,27%

3. Krzysztoń Poszepczyński

- liczba głosów – 844435

- procentowy udział w liczbie głosów na tym Walnym – 11,54%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -5,99%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-05 Sławomir Dudziński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ART NEW MEDIA S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2016
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-662
Miasto Warszawa
Ulica Świeradowska
Nr 47
Tel. +48 881 710 790
Fax
e-mail biuro@artnewmedia.pl
NIP 113-21-97-112
REGON 016238500
Data sporzadzenia 2016-04-05
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www www.artnewmedia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.