Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.04.2016 r. VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014)

05-04-2016 17:15:48 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.04.2016 r.

PAP
Data: 2016-04-05

Firma: VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-05
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.04.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 05.04.2016 r.

1. Remigiusz Rudolf Kościelny, liczba akcji 7.576.250, liczba głosów 7.576.250; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA - 50,00%, 27,11% ogólnej liczby głosów

2. Jarosław Wojczakowski liczba akcji 7.576.249, liczba głosów 7.576.249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA - 50,00%, 27,11% ogólnej liczby głosów

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VIVID GAMES S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-674 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gdańska 160
_ulica_ _numer_
+48 _52_ 321 57 28
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9671338848 340873302
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-05 Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu Kościelny
2016-04-05 Roy Huppert Członek Zarządu Huppert


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VIVID GAMES S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 05.04.2016 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-674
Miasto Bydgoszcz
Ulica Gdańska
Nr 160
Tel. +48 (52) 321 57 28
Fax
e-mail
NIP 9671338848
REGON 340873302
Data sporzadzenia 2016-04-05
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.