Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 7/2016) Art New media Spółka Akcyjna (PLANMD000014)

12-04-2016 17:42:08 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd Art New Media S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2016 (Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta) z dnia 01 kwietnia 2016 roku, przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO tj. Pani Ireny Romańskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Dudziński - Prezes Zarządu


Załączniki:

Irena Romańska