Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

26-04-2016 17:15:53 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2016-04-26

Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-26
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 25 kwietnia 2016 r. od pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Emitent powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM- Investments sp. z o.o. podmiot, w którym pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż MM- Investments sp. z o.o. nabyła poza rynkiem NewConnect, w drodze umów cywilnoprawnych, 2.165.938 akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
30-393 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Babińskiego 69
_ulica_ _numer_
+48 12 265 12 76 +48 12 265 12 76
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
679 30 70 026 121850740
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-26 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A.
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 30-393
Miasto Kraków
Ulica Babińskiego
Nr 69
Tel. +48 12 265 12 76
Fax +48 12 265 12 76
e-mail
NIP 679 30 70 026
REGON 121850740
Data sporzadzenia 2016-04-26
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.