Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego OPEN-NET S.A. za rok 2015 na dzień 15.06.2016 r. Open-Net Spółka Akcyjna (PLOPNNT00011)

05-05-2016 15:08:12 | Bieżący | EBI | 8/2016
Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zmianie (przesunięciu) terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2015 z dnia 29 kwietnia 2016 r. na dzień 15 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Janusz Kumala - Prezes Zarządu