Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-06-2017 13:06:34 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ